Services
Road Road transport Railway and Maritime transport Air transport Sectoral awards Feedback

Засгийн газрын албан даалгаварын тухай /Таван толгойн уурхайгаас Гашуунсухайт боомт чиглэлийн нүүрс тээвэрлэлтэд үүсч байгаа хүндрэлийг шийдвэрлэх/

Батлагдсан огноо: 2019/04/17 Дугаар: 18.XYII
Засгийн газрын албан даалгаварын тухай /Таван толгойн уурхайгаас Гашуунсухайт боомт чиглэлийн нүүрс тээвэрлэлтэд үүсч байгаа хүндрэлийг шийдвэрлэх/  
Ministry of Road and Transport Development of Mongolia Facebook