Services
Road Road transport Railway and Maritime transport Air transport Sectoral awards Feedback

Гадаадаас ажиллах хүч, мэргэжилтэн авах, ажлын байрны төлбөрөөс чөлөөлөх тухай

Батлагдсан огноо: 2019/02/20 Дугаар: 78
Гадаадаас ажиллах хүч, мэргэжилтэн авах, ажлын байрны төлбөрөөс чөлөөлөх тухай  
Ministry of Road and Transport Development of Mongolia Facebook